Image

Docenten­handlei­ding

Docentenhandleiding MBO programma: beladen plekken

Beste docent, Binnenkort bezoek je met je klas(sen) een oorlogs- of herinneringsinstelling. Deze les bereidt jouw studenten voor op het bezoek. Het is een kennismakingsles: de studenten leren basale feiten over de Tweede Wereldoorlog in de introductiefilm. Aan de hand van 3 filmfragmenten komen de studenten te weten wat zij kunnen verwachten in het museum dat jullie gaan bezoeken. In de film ontmoet je een ooggetuige en een mbo-student. Samen vertellen ze het verhaal van de plek.

In deze les wordt gebruik gemaakt van mentimeter. De studenten kunnen met hun mobiele telefoon naar menti.com gaan en de code invullen die op het scherm verschijnt. De juiste vraag verschijnt dan op hun beeldscherm. Over de uitkomsten kun je in gesprek gaan met de studenten op een manier die voor jullie goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan een klassengesprek, een meningslijn of een dialoog.

De digitale voorbereidingsles neemt ongeveer 1 lesuur in beslag. Je kunt met de klas discussiëren over de antwoorden op de vragen. Als de studenten al over veel voorkennis beschikken dan kun je de introductiefilm overslaan.

Met deze les werken studenten aan hun kritische denkvaardigheden (zie website). De les kan ingepast worden in het burgerschapsonderwijs, bijvoorbeeld binnen de politiek-juridische of sociaalmaatschappelijke dimensie. Alle instellingen die aan dit project meewerken, bieden een programma op maat voor mbo-studenten op hun locatie. Neem contact op met de instelling waar je heen wilt gaan om een boeking te maken.

Wil je graag wat meer weten over de Tweede Wereldoorlog voordat je deze les geeft? Kijk dan op www.tweedewereldoorlog.nl of op de website van de instelling die je gaat bezoeken.

Kijk hier voor de handreiking Kritische Denkvaardigheden van de MBO Raad.

Contact

Voor vragen over je bezoek, neem contact op met een van de instellingen.
Wil je meer weten over dit project? Mail dan naar SMH 40-45

educatie@smh40-45.nl